Postilaitos

Postilaitos oli toiminnassa, ja posti tuotiin kerran viikossa. 31.5.1874 päätettiin pitäjänkokouksessa, että postilaukku on Johan Sorsan tuotava lauantaina ajoissa pappilaan ja noudettava takaisin tiistaina postinkuljettajalle annettavaksi. Polvijärveä anottiin 8.12.1866 eri käräjäkunnaksi. Anomusta tekemään valtuutettiin nimismies Degert. Kuvernöörin määräyksestä pidettiin 11.10.1874 kokous, jossa päätettiin, että vuoden 1876 alusta perustetaan erityinen kunnallishallitus, jonka esimieheksi määrättiin talollinen Paul Hyvärinen. Valtiopäiville, jotka alkavat 22.1.1867, talonpoikien edusmiestä valitsemaan valtuutettiin 25.11.1866 lukkari P. Tanskanen valitsijamieheksi Liperissä pidettävään kokoukseen.