Diakonia

Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa palvelutyötä. Tehtävä toteutuu hengellisenä ja henkisenä tukena sekä aineellisena apuna. Apua pyritään antamaan erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille, joita yhteiskunnan tukitoimet eivät välttämättä tavoita tai ne ovat riittämättömiä. Ihmisen kohtaamisessa on konkreettisen avun antamisen lisäksi tärkeää toivon, luottamuksen ja selviytymismahdollisuuksien vahvistaminen eri elämänalueilla. Pyrimme olemaan mukana ihmisen arjessa, surussa ja kriiseissä. Luottamukselliset keskustelut ja tapaamiset voidaan sopia erikseen joko asiakkaan kotiin tai diakoniatoimistolle.

Avoin vastaanotto tiistaisin klo 9-11 diakoniatoimistolla. Muutokset ilmoitetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa. Muuna aikana ota ensin yhteyttä puhelimitse, 1.8.2017 alkaen diakonissa Piia Karhinen p.050-918 2889.

 

Diakoniatoimisto sijaitsee vanhassa pappilassa, kirkkoherranviraston kanssa samassa talossa, Pappilantie 6.  Jos haet seurakunnaltamme taloudellista avustusta (esim. osto-osoituksen muodossa), tuo mukanasi todistus tuloistasi ja menoistasi sekä mahdollinen toimeentulotukipäätös. Seurakunnan antama taloudellinen apu on tarkoitettu kertaluonteiseksi avuksi elämän kriisitilanteissa.