Julistus

Evankelioimistyö

Evankelioimistyö Polvijärven seurakunnan evankelioimistyön työnäkynä on, että jokainen seurakunnan jäsen uskoisi kolmiyhteiseen Jumalaan ja löytäisi pelastuksen Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä.

Tähän tavoitteeseen pyritään ulottamalla tämä työnäky kaikkeen seurakuntatyöhön ja etsimällä keinoja, joilla voisi vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja rohkaista heitä toimimaan vastuullisina, todistavina kristittyinä omassa elinpiirissään ja seurakunnan toiminnassa. Samalla pyritään todistamaan Jeesuksesta ja kristittyjen keskinäisestä yhteydestä yli kirkkokunta- ja seurakuntarajojen.

Toimintamuotoja:

Sanan ja rukouksen illat n. kerran kuukaudessa pienryhmätoiminta seurakunnan tiloissa tai kodeissa evankelioimistapahtumat, retket evankelioivan kirjallisuuden ja lehtien jakaminen.