Kaste

Kaste on ovi kristilliseen kirkkoon. Siinä otetaan seurakunnan jäsenyyteen.
Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20).

Kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on kastettava mahdollisimman pian syntymän jälkeen,
Nykyisin käytäntö on 4-6 viikon ikäisenä. Jos vanhemmista vain isä kuuluu kirkkoon, on vanhempien tehtävä kastamisesta kirjallinen sopimus.

Kastetilaisuuden voi järjestää kotona, kirkossa tai muissa seurakunnan tiloissa. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastettavalla täytyy olla vähintään kaksi konfirmoitua, ev.lut. kirkkoon kuuluvaa kummia.

Kasteesta on sovittava hyvissä ajoin kirkkoherranviraston kanssa, puh. 013 - 631 018. Kasteesta sovittaessa voi esittää toivomuksen myös kastepapista. Kasteen voi toimittaa muun ev.lut seurakunnan pappi ja sen voi toimittaa myös muulla paikkakunnalla. Seurakunnalta saa lainaksi tarvittaessa myös kastemekon.