Elämän eri tilanteisiin

 

Elämässä voi tulla eteen erilaisia tilanteita, vaikeuksia ja ongelmia, joissa tarvitsee apua ja tukea.

Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa palvelutyötä, joka pyrkii kohtaamaan, auttamaan ja tukemaan kokonaisvaltaisesti eri elämäntilanteissa. Apu voi olla hengellistä, henkistä, sosiaalista tai aineellista tukea. Diakoniatyössä pyritään yhdessä löytämään keinoja ja ratkaisuja elämän ongelmiin ja vaikeuksiin ja voidaan kääntyä myös Jumalan puoleen. 

Taloudellisesti diakoniatyössä voidaan tukea kertaluonteisella oman seurakunnan avustuksella tai hakea avustusta kirkon diakoniarahastosta tai muilta kirkon sekä yhteiskunnan auttavilta tahoilta. Seurakunnassamme jaetaan myös EU-ruokakassi-avustuksia sekä järjestetään kerran kuukaudessa ilmaisia torstai-soppa ruokailuja.

Jos tarvitset keskusteluapua, hengellistä apua; mm. rukousta, sielunhoitoa, yksityistä ehtoollista tai taloudellista tai muuta apua ja tukea, niin ota yhteyttä diakonissa Piia Karhiseen p. 0509182889/ piia.karhinen@evl.fi tai diakoniapastori iris Leppäseen p. 0509182887/ iris.leppanen@evl.fi.

Luottamukselliset keskustelut voidaan sopia kotiin tai diakoniatoimistoon (Pappilantie 6, 83700 Polvijärvi), keskustella voimme myös puhelimessa ja netissä.

Säännollistä kotikäyntityötä mm. yksinäisten, ikäihmisten ja sairaiden luona teemme mahdollisuuksien mukaan huolehtien hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä, kasvomaskeja tai visiirejä käyttäen ja samoin toimimme myös toimistolla. Seurakunnassa on myös vapaaehtoisia, jotka voivat mahdollisuuksiensa mukaan tehdä kotikäyntityötä. Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen sekä kristillisiin eettisiin arvoihin toiminnassaan.

Seurakunnassamme toimii erilaisia ryhmiä, jotaka tarjoavat vertais- ja sosiaalista tukea. Kokoontuvista ryhmistä saat tietoa etusivun ryhmät-diakonia- valikosta. 

Diakoniatoimisto pappilassa

os. Pappilantie 6, 83700 Polvijärvi

ota ensin yhteyttä p. 0509182889/ piia.karhinen@evl.fi, niin vastaanotolle ei synny ruuhkaa.

"Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Ps.121: 1-2

 

 

 

     

Apua eri tilanteisiin