Senaatin päätöksellä  10.9.1879 syntyi itsenäinen Polvijärven seurakunta.

Polvijärven nykyinen kirkko (1881) on toinen samalla paikalla sijainnut kirkkorakennus.

Ensimmäinen kirkko liittyy seurakunnan itsenäistymisvaiheisiin 1800-luvun puolessa välissä.

Ensimmäisen kirkon rakentaminen aloitettiin keväällä 1847 ja se valmistui kesäkuussa 1851 epäonnistuneena.

Kirkon ulkoasu sekä sisätilat ovat muuttuneet korjauksista sekä muutostöistä johtuen.

 

Polvijärven kirkko 1900-luvun alussa alkuperäisessä ulkoasussa.

 

 

Tekstit Polvijärven seurakunnan historiasta pohjautuvat seurakunnan entisen kirkkoherran rovasti Toivo Timmosen sekä polvijärveläisen rehtorin Jaakko Antikaisen tekemiin kirjoituksiin.

Lue tarkemmin historiasta. Nykyisen seurakunnan synty >>

Ristiinnaulittu, Carl Frederik Blom, 1844
Ristiinnaulittu, Carl Frederik Blom, 1844. Ensimmäisen kirkkorakennuksen alttaritaulu. Löydettäessä syksy 2021