palvelee seuraavissa asioissa:

Virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaukset  tehdään 1.1.2022 alkaen Kuopion aluekeskusrekisteristä. Katso tarkemmin>>>
•    kaste-, avioliitto- ja hautaustoimituksiin liittyvät asiat
•    hautapaikkojen myyntiin ja hautapaikkojen uusintaan 
      liittyvät asiat
•    haudanhoitoasiat
•    taloushallinto ja –suunnittelu
•    seurakunnan yleishallinto
•    laskentatoimi
•    hautaustoimi
•    kiinteistötoimi
•    maankäyttö ja metsätalous
•    henkilöstöhallinto
•    seurakunnan toimitila- ja toimitusvarauspalvelut
•    työsuojelu

 

Tilaisuuksiin vuokrattavista tiloista, katso tarkemmin seurakunnan tilojen vuokraaminen >>

 

Polvijärven pappila
Pappila / kirkkoherranvirasto