palvelee seuraavissa asioissa:

virkatodistukset ja sukuselvitykset. Virkatodistus tilaukset 
      voi tehdä sähköpostilla polvijarven.seurakunta@evl.fi tai 
      puhelimitse 013 631 018.
•    kaste-, avioliitto- ja hautaustoimituksiin liittyvät asiat
•    hautapaikkojen myyntiin ja hautapaikkojen uusintaan 
      liittyvät asiat
•    haudanhoitoasiat
•    taloushallinto ja –suunnittelu
•    seurakunnan yleishallinto
•    laskentatoimi
•    hautaustoimi
•    kiinteistötoimi
•    maankäyttö ja metsätalous
•    henkilöstöhallinto
•    seurakunnan toimitila- ja toimitusvarauspalvelut
•    työsuojelu

 

Tilaisuuksiin vuokrattavista tiloista, katso tarkemmin seurakunnan tilojen vuokraaminen >>

 

Polvijärven pappila
Pappila / kirkkoherranvirasto

Yhteystiedot

Pappilantie 6
83700  Polvijärvi

Avoinna maanantaisin klo 9-12, tiistaisin klo 13-15.

Polvijärven seurakunta