Polvijärven seurakunnan seurakuntavaalit 2022

 

Seurakunnassa on päädytty sopuvaaliin.

Sopuvaali tarkoittaa sitä, että seurakunnassa ei järjestetä äänestystä, vaan kaikki ehdolla olevat valitaan varsinaisiksi jäseniksi tai varajäseniksi ilman äänestystä.

Lue lisää sopuvaalit aiheesta seurakuntavaalit sivustolta.

 


Tärkeät päivämäärät:

  • 15.9. ehdokasasettelu päättyy
  • 8.-12.11. ennakkoäänestys
  • 20.11. varsinainen vaalipäivä

Polvijärven seurakunnassa ei pidetä normaaleja vaaleja, eli 20.11. äänestyspäivää ei pidetä, koska kaikki vaalikelpoisuutensa säilyttävät ehdokkaat tulevat valituiksi sopuvaaleilla uuteen valtuustoon.

Ennakkoäänestyspäivä on ulkoopaikkakuntalaisia varten He voivat äänestää oman kotiseutakuntansa ehdokkaita.

www.seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Polvijärven seurakunnan kirkkovaltuusto 2023-2026

Päivi Walling

Eeva-Liisa Pakkanen

Leena Kettunen

Erkki Romppanen

Sari Karttunen

Sari Nevalainen

Esa Leminen

Lauri Tanskanen

Satu Saukkonen

Paavo Tanskanen

Marjo Tanskanen

Vesa Walling

 

 

Seurakuntavaali kuulutukset

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus >>> (pdf)

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta >> (pdf)

Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein.
Luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääsee vaikuttamaan oman seurakunnan tulevaisuuteen. Vaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi
* seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
* rakennushankkeista 
* avustuksista
* monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
* seurakunnan toiminnan painotuksista
* seurakunnan tilojen käytöstä

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä, joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet - olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. 

Kun ehdokkuus kiinnostaa toimi näin:
Liity seurakuntasi ehdokaslistalle.
Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava Polvijärven kirkkoherranvirastoon  viimeistään 15.9.2022 klo 16, jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
- täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
- on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
- antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
- on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
- ei ole vajaavaltainen

Vaalitulokset selviävät vaalipäivän iltana 20.11.2022. Valittujen ehdokkaiden kausi alkaa seurakunnissa 1.1.2023.

Esteellisyys
-Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.