Lähetys- ja avustustyö

 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, mina olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.

Matt. 28 19-20

Lähetystyö liittyy suoraan kirkon perusolemukseen ja on jokaisen kristillisen seurakunnan perustehtävä. Kristuksen kirkon yhtenä seurakuntana noudatamme osaltamme Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman moni maailman kuudesta miljardista ihmisestä voisi kuulla sanoman Jeesuksesta ja ottaa sen vastaan.

Lähetystyö on lähtemistä ja lähettämistä. Lähetin kutsumus on muutakin kuin vain julistamista. Se voi olla opettamista, hoitamista, rakastamista, erilaisiin projekteihin osallistumista. Lähettävä seurakunta on mukana rukouksin ja avustaa taloudellisesti lähetysjärjestöjen kautta. 

Polvijärven seurakunnalla on kolme nimikkosopimusta. 

Lähetystyöstä vastaa kirkkoherra Satu Ruhanen p. 0400 248771 ja vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii Erkki Romppanen p. 0400 176097

Nimikkolähetit vierailevat seurakunnassamme kausilomiensa aikana. Polvijärven seurakunta kutsuu mukaan kaikkia seurakuntalaisia lähetystyön innostavaan maailmaan.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Pappilantie 6
83700 Polvijärvi

Olen seurakunnan kirkkoherra ja pappi. Johdan seurakunnan toimintaa, sekä hallintoa yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. 
Toimin seurakunnan kirkkoneuvostossa puheenjohtajana. Toimin myös Outokummun kirkkoherrana ja työaikani on Polvijärvellä 40%.