Lainsäädäntö

Kirkon toimintaa säätelevät kirkkolaki ja kirkkojärjestys.
 

Seurakuntien työtä ohjaavat lisäksi ohje- ja johtosäännöt.

Ohjesäännöt ovat vahvoja sisäisiä normeja, joiden hyväksyminen alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakunnissa on muun muassa kirkkoneuvoston ohjesääntö ja rippikoulun ohjesääntö.

Seurakunnallisilla viroilla ja johtokunnilla on omat johtosäännöt, joissa säädetän viran tehtävistä tai johtokunnan tehtävistä.

Kirkkolaissa säädetään kirkon ja valtion suhteesta

Perustuslain mukaan kirkkolaissa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.

Suomen kirkkolakijärjestelmässä ehdotuksen kirkkolaiksi antaa kirkolliskokous. Eduskunta voi hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, mutta ei muuttaa sitä.

Kirkkolaissa säädetään kirkon ja valtion suhteesta, kirkon järjestysmuodosta ja kirkon hallinnosta. Eduskunta hyväksyy Kirkkolain muutokset kirkolliskokouksen ehdotuksesta.

Kirkkojärjestys sisältää säännökset kirkon toiminnasta, hallinnon yksityiskohdista. Kirkkojärjestyksen antaa kirkolliskokous.

Tässä osiossa on tietoa myös aiheista: kirkolliset vaalit, kirkon säädöskokoelma, kirkkolainsäädännön kodifiointi, kirkon keskushallinnon sisäiset määräykset ja mallisäännöt.
 

Kirkkolaki (1054/1993)Linkki avautuu uudessa välilehdessä