Kirkkoherran tervehdys seurakunnastamme Polvijärveltä

1.1.2023

Tervehdykseni lukija läheltä ja kaukaa!

Kirjoitan tämän hartauden jälkeen seurakunnassamme meneillään olevista asioista:

Jeesus sanoi: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20) Kun tulet seurakunnan toimitiloihin tai kokoontumiseen, on meillä mukana aina yksi hyvin korkea-arvoinen, näkymätön läsnäolija. Hän on Jeesus Kristus, joka on kulkenut myös alhaalla, ja syntynyt pieneksi, ihmisen osaan kulkien ristintien. Siksi saamme seurakunnassa julistaa, kohdata ja järjestää toimintaa niin, että eri ikäiset syntymästä kuolemaan saavat tulla ja tietää olevansa Jeesukselle tärkeitä. Julistamme eri tavoin anteeksiantoa Jeesuksen ristintyön tähden. 
Raskasta kuormaa kantavalta tunnolta putoaa näin taakat. Tule seuraamme kuulemaan yhä uudelleen ilosanoma ja elämään iloja ja suruja kanssamme. Meillä kuuluu Hyvän Paimenen ääni, Jeesus on paikalla ja tekee hyvän työnsä sinussa. Etenkin näin tapahtuu siinä hetkessä, kun seurakunta viettää yhdessä Pyhää Ehtoollista. Siunatussa leivässä ja viinissä otamme hänet vastaan, ja ehtoolisen pöydässä ovat tästä ajasta lähteneet edesmenneet. 

Meillä tapahtuu monenlaista ja kaikenikäisille sopivaa:  Tervetuloa mukaan, olet meille tärkeä osa yhteisöämme!

Tervetuloa kotisivuillemme, ja tutustumaan Polvijärven seurakunnan historiaan, toimitiloihin, ja aivan erityisesti meidän upeaan henkilökuntaamme ja toimintoihimme. Polvijärven toinen kirkko on täyttänyt 140 vuotta.  Kirkkomme on rakennettu vasta perustetun Polvijärven itsenäisen seurakunnan sitkeydellä ja monilla lainoilla ja polvijärveläisellä yhteistyön hengellä. Kirkkomme on elänyt sotien vaiheet ja kätkenyt sisäänsä monia ilon ja surun juhlia. Kirkkomme on kauneudessaan ja puhuttelevuudessaan omaa luokkaansa. Pelkästään istuessaan kirkon penkissä, saa alttarilla ja sivulehtereillä oleva kirkkotaide puhutella ja puhua Jumalan sanaa. Tervetuloa tutustumaan ja myös samalla osallistumaan messuihimme!Paikkakuntalainen Jaakko Antikainen on koonnut Polvijärven seurakunnan historiaa, joka on luettavissa kotisivujemme kautta.

Polvijärveläisyys on mutkatonta yhdessä tekemistä ja omilla lahjoilla palvelua. Seurakunnassamme monet vapaaehtoiset tekevät mittavasti työtä eri tehtävissä.Meiltä löytyy monia palvelutehtäviä: keittää kahvia ja auttaa keittiössä, pitää lähetyksen piirejä tai opettaa Raamattua, miestenpiirissä voi nikkaroida ja messuissa voi päästä laulamaan tai soittamaan. Nämä ovat vain muutama esimerkki, mitä kaikkea voi tehdä. Rohkaisen Sinua olemaan meihin työntekijöihin yhteydessä, ja tulemaan sekä osalliseksi toimintoihimme, että palvelemaan lahjoillasi seurakuntaamme! 

Seurakuntaelämämme keskus on jumalanpalvelus, jota vietämme pääosin kirkossa klo 10. Talvikauden jumalanpalvelukset ovat seurakuntatalossa. Vuoden 2023 keväällä alamme kuvata ja lähettää suoratoistoina kaikki jumalanpalvelukset ja toisinaan myös muut tapahtumamme.  Kehitämme jatkuvasti mm. perhe- ja musiikkilähtöisiä jumalanpalveluksia sekä haluamme erityisesti huomioida lapset ja nuoret. Lapsille on valmistunut kirkkoon uusi lapsinurkkaus. Toivomme, että lapset ja nuoret viihtyisivät kirkossa ja saisivat leikin lomassa elämäänsä hengellisiä eväitä. Musiikkitoiminnassamme on vireää ja monipuolista. Ota yhteyttä kanttoriimme ja tule mukaan musiikin ryhmiimme!

Jumalanpalveluksesta säteilee rakkaus lähimmäisiä kohtaan niin lähellä polvijärveläisiä, kuin ulottuen kauemmas seurakuntamme lähettein työn kautta. Haluamme välittää ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta pelastajana avoimesti ja runsaana. Haluamme kutsua kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti kirkkoon ja seurakuntaamme. Lähimmäisen rakkaudella on huutava pula arjessa ja haluamme kutsua erityisesti niitä, jotka kokevat yksinäisyyttä, toivottomuutta tai mitä tahansa kärsimystä lämmöllä yhteisöömme! Jos kysyt tai epäilet, voiko kirkkoon tulla, niin sanon Jeesuksen sanan: "Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon." Jumalanpalveluksesta säteilee aina toivoa elämään.

Polvijärven seurkaunta on julkisyhteisö, joka on sitoutunut hyvään hallintoon ja päätöksentekoon. Teemme suunnittelevaa ja seurakunnan kaikkea toimintaa tukevaa päätöksentekoa. Vuoden 2023 alussa aloittaa uusi sopuvaalein valittu(12 jäsentä) kirkkovaltuusto. Seurakunnalla on velvoitteita lainsäädännön mukaisesti ja yksi tärkeä on huolehtia seurakunnan tiloista. Vuonna 2022 on valmistunut kiinteistösuunnitelma- ja strategia. Siinä on määritelty kiinteistöt, joista seurakunta ensisijaisesti huolehtii. Lisäksi tärkeä osa ovat hautausmaiden hoito. Seurakunta toteuttaa hautatoimilain mukaista hautausmaiden hoitoa. Teemme haudanhoitosopimuksia, joista löytyy tietoa kotisivuiltamme.

Kirkkoherrana tulen edistämään sitä, että seurakuntamme ovat rakkauden yhteisö, jonka toimintoihin voi jokainen osallistua ja saada sitä tukea elämäänsä. Haluan kehittää yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa monipuolista ja rikasta jumalanpalveluselämää, niin, että kutsumme eri yhteisöjä mukaan valmistelemaan messuja. Haluan kirkkoherrana edistää kaikkea sellaista, että toimintamme olisi helposti lähestyttävää ja meillä saisi kokea olevansa tärkeä ja löytää yhteyden Jumalaan ja voimistua siitä. Tulen edistämään tasa-arvoa ja jokaisen ihmisen kunnioittamista Luojan luomana ja Kirstuksen sovittamana. Henkilökuntamme on ammattitaitoista, sitoutunutta työhönsä, ja toimii Kristuksen rakkauden ja lähetyksen ja diakonian mukaisesti seurakuntaa palvellen. Emme tutki ovilla kuuluuko ihminen kirkkoon, ja onko hän minkä järjestön edustaja, vaan toteutamme työtämme Jeesuksen esimerkin tavoin kutsua, ottaa vastaan ja olla läsnä. Uskoa haluamme jakaa yhdessä kaikkien meille tulevien kanssa turvallisesti, rukoillen ja tutkien Jumalan Sanaa.

Toimin vielä vuoden 2023 kahden itsenäisen seurakunnan kirkkoherrana. Odotamme Kirkkohallituksen päätöksiä seurkauntiemme liitoksesta. Syksyllä 2022 ovat molempien seurkauntien valtuustot tehneet yksimieliset päätökset seurkauntajaon muutoksesta, niin, että olisi yksi seurakunta 1.1.2024, nimeltään Outokummun ja Polvijärven seurakunta. Tiivistämme joka työalalla yhteistyötä vuoden 2023 aikana mutta turvaten oman alueen seurakuntapalvelut tulevina vuosina. Haluamme yhdessä vaikuttaa siihen, että kirkon perustehtävä voi toteutua ja teemme yhdessä seurakuntalaistenkin kanssa pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää kehittämistyötä. 

Kirkkoherranvirasto palvelee niin puhelimitse kuin toimiston ollessa auki. Siirryimme vuoden 2022 alusta Kuopion aluekeskusrekisteriin ja kotisivujen kautta löytyy ohjeet asiointiin siellä. Edelleen meiltä varataan kirkolliset toimitukset ja muut tilavuokraukset. 

Työntekijämme ovat tavoitettavissa sovitusti ja tahdomme elää kuunnellen, keskustellen ja rukoillen kaikissa elämänvaiheissa.

Hyvän, rakastavan ja armollisen Jumalan siunausta elämääsi vuonna 2023! 

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan yhteinen kirkkoherra Satu Ruhanen

Polvijärven ja Outokummun seurakuntien yhteisen kirkkoherran virkaanasettaminen 4.10.2020 Polvijärven kirkossa
Polvijärven ja Outokummun seurakuntien yhteisen kirkkoherran virkaanasettaminen 4.10.2020 Polvijärven kirkossa