Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Polvijärvellä kuuluu 15 henkilöä. Valtuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee muut seurakunnan luottamuselimet: kirkkoneuvoston kahdeksan jäsentä ja edustajat johtoryhmään.

 

Kirkkovaltuusto 2019-2022

    
 Romppanen Erkki (puheenjohtaja)  
 Leminen Esa  
 Voutilainen Päivi  
 Tikkanen Eino  
 Kuikka Reetta  
 Nevalainen Sari  
 Tanskanen Raili  
 Lamberg Martti  
      Mustonen Hannu (varapuheenjohtaja)  
 Walling Päivi  
 Kakkonen Sari  
 Tanskanen Vuokko  
 Pakkanen Liisa  
 Kettunen Jouko  
 Ruokolainen Marja