Kirkkovaltuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, johon Polvijärvellä kuuluu 15 henkilöä. Valtuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee muut seurakunnan luottamuselimet: kirkkoneuvoston kahdeksan jäsentä ja edustajat johtoryhmään.

 

Kirkkovaltuusto 2023

       
  Romppanen Erkki (puheenjohtaja)    
  Kettunen Leena (varapuheenjohtaja)    
  Päivi Walling    
  Liisa Pakkanen    
  Sari Karttunen    
  Sari Nevalainen    
  Esa Leminen    
  Lamberg Martti    
       Satu Saukkonen    
  Paavo Tanskanen    
  Marjo Tanskanen    
  Vesa Walling