Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston esityslistat julkaistaan tällä sivulla pääsääntöisesti seuraavana päivänä.

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjoihin on tehty ne poistot, jotka julkisuuslain salassapitosäännökset ja henkilötietolaki edellyttävät.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla ilman liitteitä. Liitteet julkaistaan verkossa vain poikkeustapauksissa. Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Pöytäkirjat aukeavat pdf-muodossa klikkaamalla kokouksen päivämäärää. Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty.

 

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat

Vuosi 2021