Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty.
Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Vuosi 2021

21.2.2021 (pdf)