Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Polvijärvellä kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin ja heillä on kokouksissa puhevalta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvosto valitsee edustajat johtoryhmään.

   

Kirkkoneuvosto 2021-2022

    
 Hirvonen Helena  
 Leminen Esa  
 Hyvärinen Anja  
 Tikkanen Eino  
 Voutilainen Päivi  
 Kallinen Raili  
 Antila Jukka  
 Walling Vesa  
                      Puheenjohtaja kirkkoherra Satu Ruhanen