Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon Polvijärvellä kuuluu kahdeksan luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto joka toinen vuosi. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin ja heillä on kokouksissa puhevalta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvosto valitsee edustajat johtoryhmään.

   

Kirkkoneuvosto 2023-2024

       
  Helena Hirvonen    
  Anja Hyvärinen    
  Sari Karttunen    
  Esa Leminen    
  Esko Tanskanen    
  Marjo Tanskanen    
  Paavo Tanskanen    
  Eino Tikkanen    
                       Puheenjohtaja kirkkoherra Satu Ruhanen