Avioliittoon vihkiminen

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat ev.lut. kirkkoon, tai että toinen on kirkonjäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Lue lisää: Avioliittoon vihkiminen

Kaste

Kaste on ovi kristilliseen kirkkoon. Siinä otetaan seurakunnan jäsenyyteen.
Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20).

Lue lisää: Kaste

Konfirmaatio

Rippikoulun päätteeksi tapahtuva konfirmaatio merkitsee uskon vahvistamista, siinä nuorten vanhemmat, kummit ja seurakunta rukoilevat nuorten puolesta ja heidät siunataan apostolisella siunauksella.

Lue lisää: Konfirmaatio

Hautaan siunaaminen

Läheisen poismeno ja suru ovat vaikeita asioita. Surun kohdatessa seurakunnan työntekijät ovat valmiita keskusteluun ja auttamaan surutyössä.

Lue lisää: Hautaan siunaaminen

Yksityinen ehtoollinen

Sairaalassa tai kotona sairastava seurakuntalainen kaipaa usein mahdollisuutta sielunhoitoon, rippiin ja ehtoolliseen. Yksityistä ehtoollista toivovan seurakuntalainen voi ottaa yhteyden suoraan toivomaansa pappiin tai kirkkoherranvirastoon.

Musiikki

”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.” Kol. 3:16

Kanttorina toimii Markus Ratilainen

Lue lisää: Musiikki

Diakonia

Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa palvelutyötä. Tehtävä toteutuu hengellisenä ja henkisenä tukena sekä aineellisena apuna. Apua pyritään antamaan erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille, joita yhteiskunnan tukitoimet eivät välttämättä tavoita tai ne ovat riittämättömiä. Ihmisen kohtaamisessa on konkreettisen avun antamisen lisäksi tärkeää toivon, luottamuksen ja selviytymismahdollisuuksien vahvistaminen eri elämänalueilla. Pyrimme olemaan mukana ihmisen arjessa, surussa ja kriiseissä. Luottamukselliset keskustelut ja tapaamiset voidaan sopia erikseen joko asiakkaan kotiin tai diakoniatoimistolle.

Avoin vastaanotto tiistaisin klo 9-11 diakoniatoimistolla.  Muuna aikana ota ensin yhteyttä puhelimitse, p.050-918 2889. Mahdolliset muutokset vastaanottoajoissa ilmoitetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla.

 

Lue lisää: Diakonia

Julistus

Evankelioimistyö

Evankelioimistyö Polvijärven seurakunnan evankelioimistyön työnäkynä on, että jokainen seurakunnan jäsen uskoisi kolmiyhteiseen Jumalaan ja löytäisi pelastuksen Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä.

Lue lisää: Julistus

Lähetystyö

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28: 19-20)

Lue lisää: Lähetystyö